Kumpulan Sasaran

Kumpulan Sasar dan Justifikasi

Bil. (8.1) Kumpulan sasaran (8.2) Justifikasi pemilihan komuniti
1 Kanak-kanak dan remaja daripada:

(i) Rumah Kanak-Kanak Nur Salam

(ii) Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih

(iii) Pusat Jagaan Baitul Amal

(iv) Persatuan Region of Love

Kanak-kanak ini akan dipilih bersama-sama dengan pengetua di pusat jagaan masing-masing. Program ini dibuka kepada anak-anak yang berumur antara 7-17 tahun.

Sejak 2013 pihak UTM KL telah mengangkat Kg. Bharu, KL sebagai komuniti di bawah program Semarak Kasih iaitu satu program Community Engagement (CE).  Terdapat lima sub-projek yang telah dijalankan sebagai penyelidikan-CE, yang meliputi (i) pensejarahan (ii) kesan pembangunan (iii) kesejahteraan hidup (iv) sikap remaja dan (v) media baru.

Anak-anak jalanan merupakan sebahagian daripada komuniti Kg. Bharu dan perlu dibela.

 

Rujuk 5.1

2 Pengetua dan staf pusat-pusat jagaan kanak, dan ibu bapa peserta Pengalaman dan ilmu yang mereka kumpul selama ini dapat dikongsi dengan masyarakat awam.
3 Pelajar-pelajar prasiswazah di UTMKL Bertugas sebagai mentor kepada adik-adik akan memaksa mereka menjadi lebih matang dan akan meningkatkan sahsiah diri dan kemahiran komunikasi.
4 Staf, bekas staf – akademik dan pentadbiran di UTMKL Pendedahan permasalahan yang dihadapi oleh golongan masyarakat yang terpinggir ini akan memberi impak kepada mereka dan boleh menjadi mereka lebih gigih dalam menjalankan tugas masing-masing dengan lebih bermakna.
5 Pelajar SMK Puteri Ampang yang dilantik sebagai Guru Muda Ketua Projek ini ialah Presiden alumni sekolah ini.
6 Anak-anak autisma di pusat-pusat jagaan anak-anak istimewa Mereka mempunyai hak untuk dibantu dan dibimbing

Comments are closed.